CENNIK 2024r. / KALENDARZ 2024r.


Do 15 czerwca 350 zł  doba.

Od 15 czerwca do 31 sierpnia 380zł doba.

Od 1 Września do 20 Października 350zł doba.

Podane ceny są cenami netto.

Janmor 28 – Palomino

PWSCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

WARUNKI CZARTERU


Jacht może zostać wynajęty tylko osobie pełnoletniej, posiadającej odpowiednie kwalifikacje żeglarskie. ( żeglarz jachtowy lub wyższe)

Minimalny ciągły okres wynajmu jachtu musi obejmować co najmniej 2 doby. (krótki czarter do 3 dni +20%) – w terminie od 15.04 do 31.08 brak możliwości wynajęcia na krótki okres.

Zainteresowana osoba, po sprawdzeniu dostępności jachtu w wybranym terminie, powinna dokonać rezerwacji drogą elektroniczną. W przypadku wystąpienia problemów prosimy skontaktować się telefonicznie lub mailem, wyrażając chęć wyczarterowania oraz podać swoje dane kontaktowe.

Rezerwację uznaje się jako dokonaną, tylko po wpłacie na konto zadatku w wysokości 200,-PLN/NETTO (246,-PLN / BRUTTO), płatna w ciągu 5 dni od dnia dokonania rezerwacji.

Po zaksięgowaniu wpłaty zadatku, rezerwacja zostanie potwierdzona poprzez e-mail lub telefonicznie. Na adres klienta zostanie wysłana faktura za wpłacony zadatek oraz wzór umowa z którą należy się zapoznać. Podpisanie umowy odbędzie się podczas przekazania jachty pierwszego dnia czarteru.

Pozostała kwota opłaty czarterowej, w zależności od wybranej opcji, powinna zostać wpłacona na 7 dni przed odbiorem jachtu przelewem na konto wskazane w rezerwacji, lub gotówką w dniu rozpoczęcia czarteru.

Jeżeli do terminu czarteru pozostało mniej niż 7 dni, czarter dochodzi do skutku jedynie po dokonaniu wpłaty przez klienta całości opłaty czarterowej za okres objęty zgłoszeniem rezerwacji.

W przypadku nie wpłacenia pozostałej kwoty opłaty czarterowej na konto, w podanym wyżej terminie, lub nie stawienia się do przekazania jednostki w dniu rozpoczęcia czarteru, wpłacony zadatek nie zostaje zwrócona a rezerwację uznaje się za anulowaną z przyczyn wynajmującego.

Faktura końcowa zostanie wystawiona w momencie wpłaty całej kwoty za wynajem jachtu i przekazana podczas odbioru jednostki po czarterze.

Jachty posiadają ubezpieczenie OC i Jacht Casco. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń jednostki, kolizji z inną jednostką lub uszczerbku na zdrowiu osób biorących udział w zdarzeniu, koszty nie objęte ubezpieczeniem lub przewyższające sumę ubezpieczenia pokrywa najemca.

Ubezpieczenie nie pokrywa szkód w przypadku prowadzenia jednostki pod wpływem alkoholu.

Polecamy zawarcie dodatkowego ubezpieczenia kierującego jednostką.

Kaucja na pokrycie ewentualnych uszkodzeń i strat w wyposażeniu wynosi 1000 zł i jest płatna gotówką na przystani przed rozpoczęciem rejsu, a rozliczana po jego zakończeniu.

Podczas wydania i odbioru czarterowanego jachtu, sprawdzona zostanie lista wyposażenia jednostki oraz stan techniczny jednostki. W przypadku wystąpienia szkód z winy najemcy lub braków w wyposażeniu do kwoty 1000,-PLN, wynajmujący zwróci najemcy kaucję pomniejszoną o koszt likwidacji szkody i zakupu brakującego wyposażenia, lub najemca zobowiązuje się do dopłacenia brakującej kwoty do poziomu 1000,-PLN.

Uszkodzenia i straty w wyposażeniu powyżej kwoty 1000 zł pokrywane są z ubezpieczenia.

Wydanie i odbiór czarterowanego jachtu odbywa się w porcie macierzystym – ELBLĄG HOW BRYZA UL.Portowa2( istnieje możliwość wydania i odbioru jachtu w innym porcie Zalewu Wiślanego za dodatkowa opłatą ).

Jacht wydawany i odbierany jest po wcześniejszych ustaleniach ,nie ma sztywnych godzin .

OPŁATA ZA SPRZĄTANIE JACHTU PO CZARTERZE OBOWIĄZKOWA- 100 ZŁ (BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ DNI CZARTERU)

Cena czarteru za dobę 350 zł netto do 15 czerwca i od 1 września . Od 15 .06 do 31.08 cena czarteru za dobę wynosi 380 zł netto.